Társasházi közgyűlések a koronavírus miatti vészhelyzetben

A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete (TTOE) és a THT kéréssel fordult a Miniszterelnökséghez, hogy a koronavírus miatt bevezetett Vészhelyzetre tekintettel a jogalkotók, a május 31-i időpontot módosítva tegyék lehetővé a beszámoló közgyűlések későbbi időpontban történő megtartását, illetve mérlegeljék a törvényben előírtaktól eltérő lehetőségek alkalmazását. A válasz megérkezése után azt megosztjuk olvasóinkkal. A témával kapcsolatban a TTOE is megfogalmazta álláspontját:

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény nem tartalmaz rendelkezéseket vészhelyzet vagy szükséghelyzet esetére, így az egyéb jogszabályok vizsgálatát is el kell végezni. 

A Tht. 35. § (1) bekezdése szerint a közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani. Az éves elszámolásról a költségvetés megállapításáról szóló közgyűlést évente a Szervezeti Működési Szabályzatban meghatározott időpontig, de legkésőbb május 31.-ig meg kell tartani. Ezen időpontig még kb. 70 nap van hátra és várhatóan addig a kormány konkrét útmutatót ad ki a végrehajtás módjára.

Többen feltették a kérdést, hogy át lehet-e térni az írásbeli szavazásra?
A Tht. 28.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az éves költségvetés és elszámolás elfogadása közgyűlési hatáskörbe tartozik, így a törvény nem ad felhatalmazást ezen napirendi pontok esetében az írásbeli szavazásra. Figyelemmel azonban a jelenlegi veszélyhelyzetre mód van arra, hogy a Tht. 40. §-ban foglalt rendelkezéssel éljenek, vagyis – amennyiben a társasház Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik – írásbeli szavazás útján fogadják el és hozzanak döntéseket olyan folyamatban lévő ügyeikben, amelyek nem tűrhetnek halasztást. (Pl. kazáncsere, gázhálózat felújítás a nyári időszakban stb.) 

Ebben az esetben célszerű az írásbeli szavazólap első határozati javaslatában előírni, hogy a tulajdonosok elfogadják a rendkívüli állapotra figyelemmel az írásban történő szavazást a beszámoló és tervező közgyűlés témájában. Ahol adottak az elektronikus szavazás lebonyolítására a szükséges eszközök és programok, ott ugyancsak javasolt határozatban megerősíteni a törvénytől eltérő szavazási rendszer alkalmazását. 

Az írásbeli szavazásnál az SZMSZ-ben rögzített szabályokat be kell tartani, így a Számvizsgáló Bizottság írásbeli véleményét csatolni kell a meghívóhoz és nagyon részletes tájékoztató anyagot kell készíteni, amit a tulajdonosoknak ugyancsak ki kell küldeni. A tájékoztatóban minden változást – csökkenést és növekedést – indokolni kell, valamint felújításhoz, karbantartáshoz kapcsolódón az árajánlatokat is meg kell küldeni. 
Ajánlott a meghívót postai úton, ajánlottan feladni és a válaszadásra legalább 15 napot biztosítani. Fontos meghatározni, hogy hová tudják a szavazólapokat leadni és elfogadják-e az e-mailben történő válaszadást.
Azoknál a házaknál, ahol nincs szükség azonnali döntéshozatalra, ott érdemes várni a közgyűlések összehívásával, mert feltehető, hogy a törvényben meghatározott május 31-i időpontot meg fogják hosszabbítani és adnak elegendő időt a pótlásra. (Ezt egyébként az eddig megjelent jogszabályi rendelkezésekre alapozzuk és amennyiben érdemi rendelkezés jelenik meg erről a témáról, úgy azonnal tájékoztatást fogunk kiadni!)

A közgyűlések elhalasztása mellett azonban az előkészítő tevékenységet el lehet végezni, az SZB-vel interneten keresztül lehet egyeztetéseket folytatni, a beszámoló gazdasági részét a könyvelővel véglegesíteni lehet és ha a veszélyhelyzetet megszüntetik, akkor ütemesen és gyorsan le lehet majd bonyolítani az elmaradt közgyűléseket.

dr. Bék Ágnes 
elnök
Társasházak és Társasházkezelők  Országos Egyesülete

Közösségi média