Tisztségviselők – jelentkezés

Mint az városszerte közismert, a lakásszövetkezet vezetésének mandátuma lejárt. Ezért kerestetik a lakásszövetkezet élére elnök (fix fizetésért, havi nettó 182.875 Ft-ért), továbbá kerestetik négy fő igazgatósági tag (ingyen), és három fő felügyelőbizottsági tag (ingyen). Követelmények: ingatlankezelői képesítés (műszaki, jogi, pénzügyi ismeretek), építőipari ismeretek, átlagosnál jobb számítógépes ismeretek, hivatali ügyintézésben való jártasság, vezetői tapasztalat, jó tárgyalóképesség, meg még egy csomó dolog (pl. biztosítási ügyekben, földhivatali, hatóségi engedélyezési, bírósági és végrehajtási eljárásokban való jártasság, helyismeret, a szóban forgó lakóépületek szerkezetének, szakipari és gépészeti elemeinek ismerete stb. előny).

A jelentkezésben az alábbiakat kérjük feltüntetni illetve csatolni:

 • Jelentkező neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
 • A tisztség megnevezése, amire jelentkezik (ezek közül csak egy: elnök, igazgatósági tag, felügyelőbizottsági tag).
 • Szakmai önéletrajz (fényképpel).
 • Képesítést igazoló oklevek/bizonyítványok másolata.
 • Erkölcsi bizonyítvány.
 • Referenciák bemutatása.
 • A jelölt elképzelésének rövid (maximum 1-2 A/4-es oldal terjedelemű) leírása a vállalt tisztséggel kapcsolatban, elképzelései a lakásszövetkezet működéséről, terveiről.
 • Bérigény megjelölése (csak elnök esetében, a többi tisztségviselő bérezésben nem részesül; az elnök bérét a küldöttgyűlés határozza meg, ez maximum bruttó 275.000 Ft/hó lehet).
 • Nyilatkozat az összeférhetetlenséggel kapcsolatban.
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt a küldöttgyűlésen/közgyűlésen személyesen megjelenik és bemutatkozik, illetve megválasztása esetén a tisztséget betölti. (Csak jelen lévő személyt lehet megválasztani, távolmaradás esetén a jelölés érvénytelen!)
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelentkező hozzájárul adatai kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a benyújtott anyagokat a Jelölő Bizottság tagjai és a küldöttek, illetve a szövetkezet tagjai megismerhessék, azt a lakásszövetkezet a honlapján számukra elérhetővé tegye, illetve hirdetőtábláin a lépcsőházakban kifüggessze.
 • Ha a jelölt más lakásszövetkezetben is tisztséget tölt be, vagy közös képviselői illetve társasházkezelő tevénykenységet végez, az nem kizáró feltétel, de erről a Bizottságot nyilatkozatban tájékoztatni kell az érintett lakásszövetkezet(ek), és társasház(ak) feltüntetésével.

Követelmények a tisztségviselőkkel szemben:

 • felsőfokú vagy középfokú műszaki szakirányú (pl. építészet, épületgépészet, ingatlankezelés stb.) vagy felsőfokú, vagy középfokú közgazdasági végzettség, vagy mérlegképes könyvelői képesítés, illetve szakmai gyakorlat;
 • büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány) legyen;
 • a lakásszövetkezet felé tartozásmentes legyen és
 • a lakásszövetkezettel vitában, perben ne álljon;
 • alapfeltétel továbbá a Lakásszövetkezeti Törvény, az Alapszabály és SZMSZ ismerete.

Az Alapszabály rendelkezik, hogy nem szövetkezeti tag is megválasztható igazgatósági taggá. A szövetkezeti tagnak nem minősülő igazgatósági tagok létszáma nem haladhatja meg a két főt. Az igazgatóság tagjai közül legalább egy főnek emeltszintű ingatlankezelő szakmai végzettséggel (nem társasházkezelő!) is rendelkeznie kell.

A jelentkezési anyagokat a Jelölő Bizottságnak címezve, e-mailben vagy postán kell a lakásszövetkezet részére megküldeni. A Jelölő Bizottság a jelentkezőt értesíti arról, hogy pályázata a feltételeknek megfelelt. A feltételeknek megfelelő pályázókat a Jelölő Bizottság beszélgetésre hívja, hogy részletesebben is megismerje elképzeléseiket. A Bizottság javaslata alapján a jelölő listára felkerült pályázók közül a tisztségviselőket a küldöttgyűlés/közgyűlés titkos szavazással, minősített (2/3-os) többséggel választja meg.

Közösségi média