Biztosítási kárbejelentés

Biztosítási kárbelejentés esetén ne menjen a bizotosítóba! A kárbejelentést e-mailben intézheti. Az ehhez szolgáló e-mailcím:

Az e-mailben röviden le kell írni a káreseményt, a káresemény helyét (lakás címe), meg kell jelölni ki a károkozó (pl. szomszéd leáztatásnál), meg kell adni a károsult nevét, címét, mobiltelefonszámát, e-mail címét, születési idejét, a bankszámlaszámot, ahová a kártérítés összegét kéri.

Kérjük, hogy a káreseményről készítsen fotókat és a kárbejelentéssel együtt azt is küldje el e-mailben!

A biztosító a szerződés záradéka értelmében nem fizet ki semmilyen kártérítést a lakástulajdonosoknak automatikusan. A kifizetésre akkor kerül sor, ha a lakásszövetkezet az ehhez szükséges nyilatkozatot megküldi a biztosító részére. Amennyiben a lakástulajdonosnak nincs fenntartási díj tartozása, és a kárbejelentés rajtunk keresztül történt, akkor ez nyilatkozatot automatikusan kiadjuk a biztosító részére (a kárszakértő által adott nyomtatvány kitöltésére, és ezzel kapcsolatos személyes megjelenésre nincs szükség). Abban az esetben, ha a tulajdonosnak díjtartozása van, a nyilatkozatot nem adjuk ki. Ez esetben a biztosító a lakásszövetkezet részére fizeti ki a kártérítést, amelynek összegéből a tartozást levonjuk, és – ha van maradék – a fennmaradó részt a lakástulajdonos részére tovább utaljuk. A levont összeget a tulajdonos tartozására könyveljük. Ez a tény azonban nem mentesíti a tulajdonost, és kárenyhítési kötelezettségét nem mérsékli. Abban az esetben, ha a károsult kárbejelentését önállóan, a lakásszövetkezetet megkerülve intézte a lakásszövetkezeti biztosítás terhére, az ügyében eljárni nem vagyunk kötelesek.

Közösségi média