Küldöttgyűlés

Kedves Küldöttek, Tisztelt Tagok, Lakástulajdonosok!

Ez úton értesítjük Önöket, hogy a

  • 2021. november 3-én 17:00 -kor
  • a Madách Imre Művelődési központ (Vác, Dr. Csányi László krt. 63) 47-es termében

küldöttgyűlést tartunk, amelyre szeretettel meghívjuk önöket.

(Figyelem! A korábban közölt október 26-i időpont téves, a könyvelő megbetegedése miatt akkor nem lesz küldöttgyűlés.)

A küldöttgyűlés napirendje

1. A lakásszövetkezet 2019–20. éves beszámolóinak (mérlegének) elfogadása (határozat).

2. Vezető tisztségviselők megválasztása: elnök, igazgatóság és felügyelőbizottság választása (titkos szavazás)

Tájékoztató

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. A küldöttgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. A küldöttgyűlésen minden érdeklődő szövetkezeti tag tanácskozási joggal részt vehet, a határozatképesség szempontjából azonban csak a küldöttek vehetők figyelembe. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a küldött, aki esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

Határozatképes küldöttgyűlés esetén a Ptk. 3:339. §-a alapján a küldöttgyűlés a szükségtől függően határozhat arról, hogy jelen meghívó alapján a küldöttgyűlés által tárgysorozatba vett kérdésekről későbbi időpontban folytatja a küldöttgyűlést (folytatólagos küldöttgyűlés).

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a „Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet beszámolója és költségterve” c. kiadványt terjedelmi okokból a küldöttek személyesen kapják meg, továbbá PDF formátumban elérhetők a lakásszövetkezet honlapján.

COVID-19

Bár a maszk viselés jelenleg nem kötelező, 365/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet szerint, a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg. A koronavírus-járvány erősödő negyedik hullámára való tekintettel a maszkhasználat és a távolságtartás javasolt. Zárt helyeken, tömegközlekedési eszközökön mind az oltottak, mind az oltatlanok számára ez egy védőfaktor.

2021.10.14. Sümegi András ügyvivő s.k.

Közösségi média