Hibabejelentés

1. Vészelhárítási szolgáltatás

Vészhelyzetben Önnek a következőt kell tennie:

 1. Felhíja a Mestervonal-24 éjjel-nappal helyi tarifával hívható 06-1-458-4452 telefonszámát.
 2. Bediktálja a 95845000625050700 (Zöldfa utca 4 esetében a 95840901341332900) biztosítási kötvényszámot, nevét, címét, telefonszámát.
 3. Elmondja hol, és milyen hiba keletkezett, és mikor észlelte a hibát.

Figyelem! A Mestervonal-24 szolgáltatás vészhelyzeti hibalehárításra szolgál! Csak akkor küldenek mestermbert, ha a hiba a bejelentést megelőző 24 órában jelentkezett!

Hidegvíz csőtörés szükség lehet a víz azonnali lezárására az épületben. Ebben az esetben a DMRV Zrt. műszaki hibabejelentőjét is értesíteni kell a (06-27) 511-511-es számon. Ha melegvíz, vagy fűtési víz önlik, akkor a Váci Távhő Kft. ügyeletét a (06-27) 510-145-ös számon lehet hívni. Elektromos hiba esetén csak akkor kell ELMŰ-t hívni ha a hiba az épületen kívül van, épületen belüli hibák javítása nem az ELMŰ dolga! Gázszivárgás esetén a TIGÁZ ügyeletét kell hívni a 06 (80) 300-300 számon.

Mi minősül vészhelyzetnek?

A biztosított épület gépészeti, műszaki berendezéseinek meghibásodása vagy egy váratlan külső mechanikai behatás következtében olyan helyzet alakul ki, mely sürgős beavatkozást kíván a további károk és balesetveszély megelőzése érdekében. Például csőtörés következtében ázik a lakás vagy beletörik a kulcs a zárba és nem tudnak a lakásba bejutni. Nem minősül azonban vészhelyzetnek a lapostető szigetelés hiányossága miatti beázási kár.

A vészhelyzet elbírálása a biztosító koordinátorának jogosultsága az Ön helyzetismertetése alapján.

Milyen szakmákban vállal a biztosító vészelhárítási szolgáltatást?

 • víz-, gáz-, fűtésszerelő
 • zárjavító
 • duguláselhárító
 • villanyszerelő
 • tetőfedő
 • üveges

Milyen költségeket vállal át a biztosító?

A biztosító átvállalja az általa küldött szakiparosnak a vészelhárítás érdekében felmerült alábbi költségeit a biztosítási kötvényben megjelölt összeg erejéig:

 • kiszállási díj,
 • munkadíj,
 • anyagköltség.

Vészelhárítás esetén, ha a felmerülő költségek meghaladják a biztosítási kötvényben megjelölt összeget, a plusz költség minden esetben a biztosítottat terheli. A lakásszövetkezet akkor fizeti ezeket a többletköltségeket, ha azok a lakásszövetkezeti tulajdonban lévő épületrészek, berendezések vagy rendszerek (pl. fűtéscső, víz gerinc- és strangvezeték, lépcsőházvilágítás stb.) javítása vonatkozásában merültek fel. A lakástulajdonos érdekkörében végzett javítások (pl. wc-tartály) esetén természetesen a tuladjonosnak kell fizetnie a költségeket.

A vészelhárítások, illetve az üvegezések során felhasznált anyagok, szerelvények csak az eredetivel megegyező fajtájúak, kategóriájúak lehetnek, a vészelhárítás célja a vészhelyzetet megelőző állapot helyreállítása.

Milyen gyorsan történik meg az elhárítás?

A biztosító vészhelyzet esetén a lehető legrövidebb időn belül iparost küld a helyszínre.

Amennyiben az Ön számára csak egy későbbi időpont megfelelő, de gondoskodott a további károk megelőzéséről (pl.: elzárta a vizet az épületben, de csak néhány nap múlva tudja a vízvezeték szerelőt fogadni) a biztosító az esetet vészhelyzetként kezeli és a költségeket átvállalja.

2. Szakiparosok ajánlása

Vészhelyzeten kívüli, illetve azon túli szakipari munkák elvégzéséhez szintén ajánl a biztosító a fenti ágazatokhoz tartozó, előre meghatározott kiszállási és munkadíjjal dolgozó iparost, de a munka elvégzésének összes költsége (kiszállás, munkadíj, anyagköltség) Önt terheli.

3. Információs szolgáltatás

A biztosító telefonon keresztül információt nyújt az alábbi esetekben:

Utazási információs csomag Szabadidő információs csomag Háztartási információs csomag
Szállodacímek Színház, mozi Hitelkártya zárolás info
Magyar külképviseletek címei, telefonszámai Múzeumok, kiállításokKoncertek Rovar- és rágcsálóirtásKöltöztetés
Orvosi ügyeletek, kórházak Jegyrendelési információ Gyermekmegőrzés
Oltási előírással kapcsolatos információk Áruházak nyitva tartásaVirágküldés info ÁllatmegőrzésBiztonságtechnikai cégek
Beutazási információk Háztartási gépek szerelése
Hungary Direct számok (márkaszervizek)
Taxirendelés
Közösségi média